logo

KomPlasTech 2018

Miejsce seminarium: Wisła
Data seminarium: 21-24 stycznia 2018
Organizator: Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Polit. Śl.
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH
Strona konferencji: http://www.komplastech.agh.edu.pl/