logo
Sprawy socjalne

Dziekanat Socjalny WIMiIP
paw. B5 pok. 4 parter
Ewa Bednarczyk
ul. Czarnowiejska 66
30-054 Kraków
tel (012) 617-47-99

Dziekanat Socjalny Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej bardzo prosi o nieprzysyłanie brakujących dokumentów drogą pocztową, gdyż nie odpowiada za ich dostarczenie.

Sprawy socjalne dla studentów studiów I i II stopnia

Sprawy socjalne dla studentów studiów doktoranckich