logo
Wzory formularzy i pliki do pobrania - studia stacjonarne

 1. Karta odejścia

 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

  a) Studia I stopnia - Dziekan dr hab. inż. Bogdan Pawłowski, prof. AGH

  b) Studia II stopnia- Dziekan dr hab. inż. Tomasz Śleboda
 1. Podanie - Dziekan Prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

 2. Podanie - Prodziekan dr hab. inż. Bogdan Pawłowski, prof. AGH - studia I stopnia

 3. Podanie - Prodziekan dr hab. inż. Tomasz Śleboda - studia II stopnia

 4. Podanie - Prorektor prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

  a) Studia I stopnia

  b) Studia II stopnia
 1. Podanie dotyczące powtarzania przedmiotu - stopień I

 2. Podanie dotyczące powtarzania przedmiotu - stopień II

 3. Podanie o przepisanie oceny - stopień I

 4. Podanie o przepisanie oceny - stopień II

 5. Podanie o reaktywację na obronę pracy dyplomowej magisterskiej

 6. Podanie o reaktywację na obronę pracy dyplomowej inżynierskiej

 7. Podanie o reaktywację/przeniesienie na studia -I stopień

 8. Podanie o reaktywację/przeniesienie na studia -II stopień

 9. Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

  a) Studia I stopnia - Dziekan dr hab. inż. Bogdan Pawłowski, prof. AGH

  b) Studia II stopnia- Dziekan dr hab. inż. Tomasz Śleboda
 1. Podanie o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim - stopień I

 2. Podanie o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim - stopień II

 3. Potwierdzenie zaliczenia przedmiotu powtarzanego

 4. Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej

 5. Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej

 6. Tematyka pracy dyplomowej inżynierskiej

 7. Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

 8. Wniosek o wydanie ELS

 9. Wniosek dla osób starających się o kredyt