logo
Wzory formularzy i pliki do pobrania - studia stacjonarne

 1. Karta odejścia

 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

  a) Studia I stopnia - Dziekan dr hab. inż. Bogdan Pawłowski, prof. AGH

  b) Studia II stopnia- Dziekan dr hab. inż. Tomasz Śleboda
 1. Podanie - Dziekan Prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

 2. Podanie - Prodziekan dr hab. inż. Bogdan Pawłowski, prof. AGH - studia I stopnia

 3. Podanie - Prodziekan dr hab. inż. Tomasz Śleboda - studia II stopnia

 4. Podanie - Prorektor prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

  a) Studia I stopnia

  b) Studia II stopnia
 1. Podanie dotyczące powtarzania przedmiotu - stopień I

 2. Podanie dotyczące powtarzania przedmiotu - stopień II

 3. Podanie o przepisanie oceny - stopień I

 4. Podanie o przepisanie oceny - stopień II

 5. Podanie o reaktywację na obronę pracy dyplomowej magisterskiej

 6. Podanie o reaktywację na obronę pracy dyplomowej inżynierskiej

 7. Podanie o reaktywację/przeniesienie na studia -I stopień

 8. Podanie o reaktywację/przeniesienie na studia -II stopień

 9. Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

  a) Studia I stopnia - Dziekan dr hab. inż. Bogdan Pawłowski, prof. AGH

  b) Studia II stopnia- Dziekan dr hab. inż. Tomasz Śleboda
 1. Podanie o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim - stopień I

 2. Podanie o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim - stopień II

 3. Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej

 4. Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej

 5. Tematyka pracy dyplomowej inżynierskiej

 6. Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

 7. Wniosek o wydanie ELS

 8. Wniosek dla osób starających się o kredyt