logo
Program mobilności studentów i doktorantów MOST

    Do 15 maja br. odbędzie, się rekrutacja chętnych do uczestnictwa w Programie MOST na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 oraz na cały rok akademicki 2017/2018. Szczegóły dotyczące funkcjonowania Programu dostępne są na stronie internetowej. Rejestracja do Programu odbywa się elektronicznie – odnośnik znajduje się na stronie: http://most.amu.edu.pl

  • Adres strony programu
  • Informacje ogólne
  • Film promujący

    Koordynatorem programu na naszym Wydziale jest mgr Ewa Rywotycka
    (Dziekanat, tel. +48 12 617 25 50, email:ewary@agh.edu.pl)