logo
Podział na grupy dla I roku studiów stacjonarnych II st.


Metalurgia

     aud./sem./proj.     laboratoria

Inżynieria Materiałowa

     aud.     laboratoria     obieralne

Informatyka Stosowana

     aud./proj.      laboratoria

Edukacja Techniczno-Informatyczna

     aud./proj.      laboratoria