logo
PRZEDMIOTY OBIERALNE - st. stacjonarne I stopnia

   Metalurgia

      Ciągarstwo i tłocznictwo
      Gospodarka energetyczna
      Inżynieria internetu
      Modelowanie w technologii materiałów
      Techniki procesów spalania
      Wytwarzanie rur

   Inżynieria Materiałowa

      Formowanie i spiekanie proszków
      Gromadzenie i przetw danych
      Inżynieria jakości
      Komputerowe modelowanie formowania materiałów
      Materiały dla energii i lotnictwa
      Mechanizmy zużycia warstw wierzchnich
      Metalurgia spawania
      Napawanie i natryskiwanie cieplne
      Urządzenia do obróbki pow

   Informatyka Stosowana

      Badania operacyjne i logistyka
      Inżynieria internetu
      Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe
      Metalurgia ekstrakcyjna
      Projekt systemów wieloagentowych
      Sterowanie procesem produkcji stali

   Edukacja Techniczno - Informatyczna

      Metalografia
      Metaloplastyka
      Programowanie Obiekotwe
      Stale i Stopy Specjalne
      Systemy Operacyjne
      Techniki Dekoracyjne w Metaloplastyce