logo
Opiekunowie studentów WIMiIP w roku akademickim 2018/2019
(studia stacjonarne i niestacjonarne)


Kierunek Metalurgia
I rok - dr inż. Marcin Goły
II rok - dr inż. Ryszard Stachura
III/IV rok - dr Anna Magiera
Profile dyplomowania
Metalurgia Ekstrakcyjna - dr inż. Tomasz Kargul
Przeróbka Plastyczna Metali - dr inż. Zbigniew Kuźmiński
Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna - dr inż. Aneta Ziewiec
Technika Cieplna - dr inż. Wojciech Jerzak
Informatyka w Technologii Materiałów - dr inż. Piotr Kustra

Kierunek Inżynieria Materiałowa
I rok - dr inż. Joanna Kowalska
II rok - dr inż. Maciej Sułowski
III/IV rok - dr inż. Adam Bunsch
Profile dyplomowania
Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych - dr inż. Edyta Rożniata
Inżynieria Powierzchni - dr inż. Izabela Kalemba-Rec
Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów - dr inż. Dorota Tyrała
Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych - dr inż. Marek Wojtaszek
Inżynieria Spajania - dr inż. Lechosław Tuz
Inżynieria Jakoœci - dr inż. Piotr Matusiewicz
Materiały dla energetyki i lotnictwa - dr inż. Grzegorz Michta

Kierunek Informatyka Stosowana
I rok - mgr inż. Krzysztof Bzowski
II rok - dr inż. Krzysztof Regulski
III/IV rok - dr inż. Łukasz Sztangret
Profile dyplomowania
Modelowanie i Technologie Informacyjne - dr inż. Krzysztof Regulski
Systemy Informatyki Przemysłowej - mgr inż. Andrzej Opaliński
Informatyka w Technice Cieplnej - mgr inż. Lucyna Hajder
Informatyka w Hutnictwie - dr inż. Paweł Drożdż
Inżynierie Obliczeniowa mgr inż. Kazmierz Chłoń

Kierunek Inżynieria Obliczeniowa
I rok - mgr inż. Kazimierz Chłoń
II rok - mgr inż. Kazimierz Chłoń
III/IV rok - mgr inż. Kazimierz Chłoń


Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna
Irok - dr inż. Zbigniew Żurek
II rok - dr inż. Marta Ciesielka
III/IV rok - dr inż. Joanna Augustyn - Nadzieja
Profile dyplomowania
Edukacja Informatyczna - dr inż. Barbara Mrzygłód
Edukacja Techniczna - dr inż. Marcin Madej
Metaloplastyka i Kształtowanie Objętosciowe - dr inż. Sylwia Bednarek

Kierunek Inżynieria Ciepła
I rok - dr hab. inż. Małgorzata Wilk
II rok - dr hab. inż. Małgorzata Wilk
III rok - dr hab. inż. Małgorzata Wilk

Pełnomocnikiem Dziekana WIMiIP do spraw studentów niepełnosprawnych jest Pani mgr Marta Góra.