logo
Studia stacjonarne

SZCZEGÓŁOWE rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych z podziałem na grupy są dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia

   Metalurgia

Studia I stopnia:      I       II       III

Studia II stopnia:     I     II


   Inżynieria Materiałowa

Studia I stopnia:      I       II       III

Studia II stopnia:     I     II


   Informatyka Stosowana

Studia I stopnia:      I       II       III

Studia II stopnia:     I     II


   Edukacja Techniczno-Informatyczna

Studia I stopnia:      I       II       III


   Inżynieria Obliczeniowa

Studia I stopnia:      I       II       III


   Inżynieria Ciepła

Studia I stopnia:      I       II       III

Studia II stopnia:     I     II

Studia niestacjonarne

SZCZEGÓŁOWE rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych z podziałem na grupy są dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia

   Metalurgia

Studia I stopnia:       I       II       IV

   Inżynieria Materiałowa

Studia I stopnia:       I       II       III       IV

Studia II stopnia:      I      II

   Informatyka Stosowana

Studia I stopnia:       I       II       III       IV

Studia II stopnia:      I