logo

Pytania na testowy egzamin kierunkowyZasady rekrutacji w roku akademickim 2018/2019W rekrutacji letniej w roku akademickim 2018/19 Wydział prowadzi nabór na następujące kierunki:

Studia stacjonarne I stopnia:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana
      *Edukacja Techniczno-Informatyczna
      *Inżynieria Ciepła

Studia niestacjonarne I i II stopnia:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana

Siedziba Wydziałowej Komisji Rekrutacji:
Pawilon B-5, parter, pok.1
tel.: (012) 617-34-04
e-mail:rekrutacja@metal.agh.edu.pl