logo
Ekoenergetyka

      Ekoenergetyka rozszerza ofertę dydaktyczną na kierunku kształcenia Inżynieria ciepła prowadzonym przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej o zagadnienia związane z szeroko rozumianą techniką cieplną, dotyczące w szczególności wymiany ciepła i masy, spalania paliw, elementów mechaniki płynów związanych z ruchem cieczy elastycznej, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów cieplnych i przepływowych, urządzeń cieplnych. Program studiów obejmuje problemy gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych. Dużą wagę przywiązuje się do produkcji energii ze Ÿródeł odnawialnych oraz ekologicznego wytwarzania energii w systemach klasycznych opartych na spalaniu kopalnych paliw stałych i ciekłych. Poszerzone zostają umiejętności aplikacyjne związane z zastosowaniem nabytej wiedzy w konkretnych zagadnieniach o charakterze naukowym i inżynierskim w zakresie m.in. projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń oraz technologii stosowanych w energetyce.