logo
Edukacja Informatyczna

      Są to studia przygotowujące absolwentów do pracy w szkołach podstawowych i średnich, w charakterze nauczycieli informatyki. Absolwenci są także przygotowani do pracy w organach administarcji państwowej i samorządowej oraz w podmiotach gospodarczych, jako specjaliści prowadzący szkolenia pracowników w zakresie podstaw informatyki stosowanej.