logo
Edukacja Techniczna

      Nauka obejmuje przedmioty przygotowujące absolwentów do pracy w szkołach podstawowych i średnich, w charakterze nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w przemyśle i innych podmiotach gospodarczych, na stanowiskach wymagających podstawowych umiejętności inżynierskich w zakresie inżynierii metali i gospodarki materiałowej.