logo
Edukacja Techniczno-Informatyczne

Studia niestacjonarne

Są to multidyscyplinarne studia, będące wynikiem połączenia wybranych przedmiotów studiów pedagogicznych oraz studiów technicznych, na poziomie 1 i 2 stopnia, w zakresie informatyki i inżynierii materiałowej. Porces dydaktyczny wspomagany jest nowoczesną aparaturą badawczą oraz technikami komputerowymi. Absolwenci zdobywają stopień zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera oraz uprawnienia do nauczania w szkołach.

Specjalności:
Edukacja Techniczna
Edukacja Informatyczna
Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe