logo
Modelowanie i Technologie Informacyjne

       Specjalność daje absolwentowi przygotowanie w zakresie informatyki, uzupełnione wiedzą inżynierską obejmującą zaawansowane modelowanie komputerowe zjawisk fizycznych, a w szczególności zagadnień szeroko rozumianej inżynierii materiałowej i metalurgii. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia i modyfikowania oprogramowania umożliwiającego wszechstronne wykorzystanie metod numerycznych, technologii internetowych, metod sztucznej inteligencji oraz baz danych do przetwarzania informacji. Poznają szczegółowe zagadnienia i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie informatyki i jej zastosowań do rozwiązywania konkretnych problemów inżynierskich.
Grupa przedmiotów informatycznych obejmuje zagadnienia:
 • budowy komputerów, systemów komputerowych oraz urządzeń z nimi współpracujących,
 • budowy i działania: systemów operacyjnych, kompilatorów,
 • podstaw programowania: funkcjonalnego, obiektowego, sekwencyjnego, równoległego i rozproszonego, budowy oraz analizy algorytmów i struktur danych,
 • zarządzania projektami informatycznymi: zarządzania jakością i inżynierii oprogramowania,
 • technologii internetowych: budowy i działania sieci komputerowych, inżynierii Internetu, rozproszonych systemów informacyjnych i baz danych,
 • technik multimedialnych, grafiki inżynierskiej i wizualizacji, systemów wspomagania projektowania CAD/CAE/CAM,
 • metod sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, metod ewolucyjnych, systemów ekspertowych, inżynierii wiedzy, zdecentralizowanych systemów agentowych,
 • zaawansowanych metod obliczeniowych i modelowania numerycznego, dedykowanych pakietów obliczeniowych.
Grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje zagadnienia:
 • mechaniki ośrodków ciągłych, mechaniki płynów, procesów przeróbki plastycznej,
 • termodynamiki,
 • inżynierii materiałowej, krystalografii, nanotechnologii.
      Absolwent specjalności będzie posiadał szczegółową, nowoczesną wiedzę informatyczną i programistyczną, umożliwiającą mu rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem problemów obliczeniowych i przetwarzania informacji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych, zakładach przemysłowych oraz ośrodkach naukowo-badawczych, gdzie wymagana jest solidna wiedza zarówno informatyczna, jak i inżynierska.