logo
Systemy Informatyki Przemysłowej

       Specjalność zapewnia przyszłym absolwentom uzyskanie wiedzy w zakresie teorii i zastosowań informatyki, a w szczególności informatyki stosowanej w obszarze przemysłu. Studenci tej specjalności uzyskują umiejętności umożliwiające karierę zawodową zarówno w przemyśle jak też firmach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne rozwiązania informatyczne. Tematyka zajęć wspólnych dla całego kierunku obejmuje:
 • Budowę systemów komputerowych, systemu operacyjne, sieci komputerowe i techniki internetowe
 • Algorytmy i struktury danych
 • Języki programowania z uwzględnieniem programowania obiektowego, równoległego i rozproszonego
 • Metody sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe
 • Metody grafiki komputerowej i wizualizacji przestrzennej i rozpoznawaniu obrazów
 • Techniki multimedialne i technologii internetowe
 • Systemy wspomagania projektowania CAD/CAE/CAD, a także
 • Wiedzę inżynierską z zakresu mechaniki ośrodków ciągłych, mechaniki płynów, termodynamiki i inżynierii materiałowej

      Bazując na wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć wspólnych dla całego kierunku nauczania, na specjalności "Systemy informatyki przemysłowej" prowadzone przedmioty specjalistyczne, dostarczą studentom wiedzy z takich dziedzin jak:
 • Inżynieria wiedzy, zdecentralizowane systemy informacyjne i systemy agentowe
 • Rozproszone bazy danych i bazy wiedzy w sieciach rozległych
 • Systemy pracy współbieżnej w sieciach rozległych z wykorzystaniem Internetu
 • Projektowanie systemów informacyjnych i zarządzania projektami informacyjnymi
 • Monitoring, zarządzanie produkcja i logistyką
 • Tworzenie systemów informatycznych, budowa interfejsów graficznych i systemów wizualizacji danych
 • Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania i programy kompleksowej symulacji procesów
 • Zastosowanie technik programowania równoległego i rozproszonego w systemach symulacji komputerowej
 • Inne

      Specjalność kształci studentów, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych aplikacji z istniejącymi programami komercyjnymi oraz dokonywania adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych.

      Absolwent posiada znajomość pakietów programowych, takich jak: bazy danych i bazy wiedzy, pakiety graficzne, programy CAD/CAM/CAE, programy wymiany danych, symulacji komputerowej procesów, itp. oraz potrafi tworzyć w tym zakresie własne aplikacje. Swobodnie posługuje się oprogramowaniem dotyczącym sztucznej inteligencji, programów ekspertowych, technik multimedialnych oraz graficznych systemów obsługi urządzeń technicznych, a także potrafi samodzielnie programować systemy związane z tymi zagadnieniami. Posiada także znajomość sieci komputerowych i Internetu oraz informacje na temat programowania równoległego i rozproszonego. Absolwenci posiadają również podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące fizycznych podstaw procesów: mechanicznych, cieplnych, związanych z inżynierią materiałową oraz automatyką przemysłową.
      Absolwenci mogą być zatrudniani w firmach komputerowych, doradczych, przedstawicielstwach firm produkcyjnych, produkujących oprogramowanie dla użytkownika prywatnego i biznesowego, zakładach przemysłowych i ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych, a także w szerokiej gamie innych przedsiębiorstw związanych z zastosowaniami informatyki. Dzięki połączeniu wiedzy informatycznej z wiedzą technologiczną będą przydatni w nowoczesnych firmach krajowych i zagranicznych, w których prowadzone są komputerowo zarządzane, sterowane i monitorowane procesy produkcyjne.