logo
Informatyka Stosowana

Studia niestacjonarne

Kierunek ten kształci specjalistów, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów źródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz dokonywania adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych. Swobodnie posługują się oprogramowaniem dotyczącym sztucznej inteligencji, programów ekspertowych, technik multimedialnych oraz graficznych systemów obsługi urządzeń technicznych, a także potrafią samodzielnie programować systemy związane z tymi zagadnieniami. Absolwent posiada również podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące fizycznych podstaw procesów: mechanicznych, cieplnych, związanych z inżynierią materiałową oraz automatyką przemysłową.
Na kierunku INFORMATYKA STOSOWANA studia niestacjonarne prowadzone są jako zawodowe studia inżynierskie oraz magisterskie uzupełniające w specjalnościach jak dla magisterskich studiów stacjonarnych.

Specjalności:
Systemy Informatyki Przemysłowej
Modelowanie i Technologie Informacyjne
Informatyka w Technice Cieplnej
Informatyka w Hutnictwie