logo
Inżynieria Materiałowa

Studia stacjonarne

Ten kierunek nauczania kształci specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów metalicznych o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Materiały te obejmują szeroką gamę produktów, w tym m.in. elementy urządzeń elektronicznych i energetycznych, biomateriały, nowoczesne narzędzia skrawające i do przeróbki plastycznej metali, elementy silników spalinowych, oraz inne produkty. Jest kierunkiem studiów, obejmującym wszystkie grupy tworzyw konstrukcyjnych i użyteczności powszechnej, takich jak metale i ich stopy, ceramika, polimery, półprzewodniki, dielektryki, materiały magnetyczne i kompozyty.

Specjalności:
Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych (PSiMS)
Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów (ISMiK)
Inżynieria Powierzchni (IP)
Inżynieria Spajania (IS)
Inżynieria Jakości (IJ)
Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych (ISiSS)
Materiały dla Energetyki i Lotnictwa (MdEiL)