logo
Materiały dla Energetyki i Lotnictwa

       W ciągu ostatnich lat w Polsce wzrosła liczba firm i przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianym przemysłem lotniczym i energetycznym. Utworzenie np. tzw. Doliny Lotniczej (ponad 100 firm), Lubelskiego klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych otwiera nowe możliwości zatrudnienia dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Mocno wyeksploatowany przemysł energetyczny wymaga przeprowadzenia szeregu prac naprawczych i regeneracyjnych (w tym diagnostyki). Budowa nowych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne czy ultranadkrytyczne, na które zostaną przeznaczone w najbliższym czasie znaczne środki finansowe będą wymagać posiadania przez kadrę inżynierską wysokospecjalistycznej wiedzy na temat nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.
Celem kształcenia na specjalności Materiały dla Energetyki i Lotnictwa jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania struktury i własności materiałów konstrukcyjnych, oceny stopnia degradacji struktury i zmian własności materiałów poddanych długoczasowej eksploatacji, prognozowania trwałości krytycznych elementów urządzeń cieplno-mechanicznych w energetyce i lotnictwie. Ponadto student zdobywa umiejętności analizowania zjawisk i procesów (korozja, utlenianie, zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz pełzanie) mających istotne znaczenie w nauce, technice i przemyśle, dla doboru nowoczesnych materiałów na elementy konstrukcyjne.
Absolwent specjalności Materiały dla Energetyki i Lotnictwa jest wszechstronnie przygotowany do uczestniczenia w pracach zespołów zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem oraz badaniem struktury i własności konwencjonalnych i zaawansowanych technologicznie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. Dzięki szerokiej wiedzy technicznej i fizycznej, będzie mógł łatwo nawiązać współpracę ze specjalistami z konkretnych dziedzin zastosowań materiałów inżynierskich – energetyka, lotnictwo, ale także hutnictwo czy przemysł maszynowy.