logo
Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych

      Rozwój przodujących dziedzin techniki uwarunkowany jest osiągnięciami w sferze wytwarzania materiałów o specjalnych własnościach. Specjaliści w tym temacie zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem materiałów metalicznych o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Materiały te obejmują szeroką gamę produktów, w tym m.in. elementy urządzeń elektronicznych, nowoczesne narzędzia skrawające, narzędzia do przeróbki plastycznej, elementy silników spalinowych, implanty kośćca ludzkiego oraz inne produkty, od których wymagane są specyficzne własności w określonych warunkach pracy (np. materiały żaroodporne, odporne na korozję, itp.), a także półprzewodniki, kompozyty, spiekane materiały metaliczne i ceramiczne.
      Na tym kierunku kształcenia przywiązuje się dużą wagę do jakości materiału we współczesnej technice, uzyskuje znajomość nauki o metalach i stopach, ich strukturze i własnościach, wynikających z historii jego wytwarzania i przetwarzania. Studenci poznają zagadnienia związane z formowaniem według konwencjonalnych sposobów kształtowania, takich jak: kucie, wyciskanie, prasowanie i tłoczenie, oraz wg technologii niekonwencjonalnych, polegających m.in. na zastosowaniu wysokich ciśnień, pól magnetycznych, energii wybuchu itp.
      Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, zarówno w produkcji, jak i w laboratoriach ośrodków naukowo-badawczych. Przemysły metalowy, przetwórczy, budowy maszyn, aparatury chemicznej, motoryzacyjny, okrętowy, energetyczny oraz elektroniczny chętnie zatrudniają tych absolwentów.