logo
Inżynieria Obliczeniowa

Studia stacjonarne

Kierunek "Inżynieria obliczeniowa" został powołany w porozumieniu dwóch Wydziałów: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Kierunek powstał na bazie dotychczasowych kierunków studiów: Informatyka Stosowana (WIMiIP) oraz Fizyka Techniczna (WFiIS).
Absolwent kierunku "Inżynieria obliczeniowa" dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja - odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędu obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań).

Specjalności:
Inżynieria Obliczeniowa w Technice (WIMiIP)
Inżynieria Obliczeniowa w Nauce (WFiIS)