logo

Metalurgia

Studia stacjonarne

Na kierunku Metalurgia kształci się specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska.

Specjalności:
Metalurgia Ekstrakcyjna (ME)
Plastyczna Przeróbka Metali (PPM)
Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna (MOC)
Informatyka w Technologii Materiałów (IwTM)
Technika Cieplna (TC)