logo
Informatyka w Technologii Materiałów

       Specjalność ta łączy przygotowanie inżynierskie z zakresu metalurgii i inżynierii materiałowej z przygotowaniem w zakresie metod komputerowych i ich wykorzystania w różnorodnych dziedzinach inżynierii i techniki. Studenci tej specjalności w początkowym okresie studiów zdobywają podstawowe wykształcenie techniczne z zakresu metalurgii i inżynierii materiałowej oraz mechaniki, elektrotechniki, podstaw automatyki i podstaw konstrukcji maszyn. Następnie od czwartego semestru w ramach specjalności zdobywają wiedzę z zakresu programowania, metod numerycznych, grafiki komputerowej i systemów CAD/CAM/CAE.
      Przedmioty wykładane na tej specjalności obejmują:
  • wybrane zagadnienia z informatyki, obejmujące pracę w sieci, korzystanie z internetu, tworzenie stron www, programowanie komputerów, projektowanie baz danych, korzystanie z programów użytkowych,
  • grafika inżynierska, obejmująca teorię grafiki komputerowej, programy graficzne, Auto-CAD, graficzny interfejs użytkownika,
  • obliczenia inżynierskie, w tym metody numeryczne, symulacja procesów i zjawisk, modele dla sterowania procesów technologicznych, optymalizacja procesów,
  • zastosowanie metod sztucznej inteligencji, w tym sztucznych sieci neuronowych, systemów ekspertowych oraz algorytmów genetycznych.
      Absolwenci tej specjalności są przygotowani do rozwiązywania złożonych problemów technicznych w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe. Mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych oraz w ośrodkach naukowo-badawczych w obszarze szeroko pojętej nowoczesnej inżynierii. Dzięki połączeniu wiedzy technologiczno-informatycznej absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w nowoczesnych zakładach, w których stosowane są komputerowo sterowane procesy produkcyjne. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do współpracy z informatykami w swoich zakładach pracy.LABORATORIA KOMPUTEROWE

      Do dyspozycji studentów są dwa laboratoria komputerowe ze stałym dostępem do internetu oraz nowoczesnego, komercyjnego oprogramowania do symulacji MES i oprogramowanie wspomagające projektowanie CAD/CAM. Laboratoria wyposażone są w komputery typu PC najnowszej generacji. Laboratoria komputerowe są dostępne dla studentów również poza zajęciami dydaktycznymi.