logo
Metalurgia Ekstrakcyjna

      Absolwenci otrzymują wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie fizykochemicznych podstaw procesów metalurgicznych, wymiany masy i ciepła, modelowania procesów hutniczych i ich sterowania, poczynając od przygotowania rud żelaza dla procesu wielkopiecowego po nowoczesny proces ciągłego odlewania stali oraz w zakresie ekologii i utylizacji odpadów hutniczych, a także metaloznawstwa, przeróbki plastycznej i koksownictwa. Uzyskana wiedza, poparta znajomością nowoczesnych technik komputerowych, pozwoli na rozwiązywanie wielu problemów technologicznych.
      Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie nie tylko w nowoczesnych zakładach metalurgicznych, ale też w szeroko rozumianej branży przemysłowej. Restrukturyzacja polskiego przemysłu hutniczego oraz pojawiające się zapotrzebowanie na inżynierów metalurgów otwiera możliwości zatrudnienia wysoko kwalifikowanych absolwentów tej specjalności, również w laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych, związanych z hutniczym przetwarzaniem surowców metalurgicznych.