logo
Plastyczna Przeróbka Metali

       Absolwenci otrzymują przygotowanie z zakresu plastycznego kształtowania materiałów metalicznych i uszlachetniania gotowych wyrobów, obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej metali i ich stopów oraz projektowania procesów technologicznych plastycznego kształtowania materiałów, uwzględniając nie tylko parametry technologiczne tej operacji, ale i prognozowanie struktury wyrobu przetwarzanego plastycznie. Kształcenie realizowane jest na bazie klasycznej teorii plastyczności, wzbogaconej o numeryczną symulację procesów i komputerowe wspomaganie projektowania. Obejmuje ono dziedziny wiedzy, związane z klasycznymi technologiami: walcowania, kucia, ciągnienia i tłoczenia, ale kształci także w zakresie technologii XXI wieku typu: kształtowania w warunkach nadplastycznych, formowania wyrobów z materiałów półpłynnych czy proszkowych oraz wytwarzania kompozytów metalicznych oraz tzw. głębokiego przetwórstwa wyrobów metalowych o ściśle określonych własnościach użytkowych.
      Absolwent przygotowany jest do stosowania nowoczesnych metod zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, dysponuje wiedzą, pozwalającą na podjęcie pracy na stanowiskach projektowania technologii nowoczesnych procesów w przemyśle przetwórczym i maszynowym oraz w jednostkach badawczych i biurach projektowych. Poszukiwany jest przez przemysły: hutniczy, maszynowy, lotniczy, motoryzacyjny i inne.