logo
Studia podyplomowe

Prowadzone są nierytmicznie na wszystkich specjalnościach kierunków Metalurgia oraz Inżynieria Materiałowa dla osób posiadających już dyplom ukończenia studiów wyższych. Programy uwzględniają potrzeby zgłaszane przez krajowy przemysł metalurgiczny, maszynowy, ceramiczny lub energetyczny. Są odpłatną formą podnoszenia kwalifikacji. Wydział wychodząc naprzeciw potrzebom kadrowym szkół, od 1999 roku prowadzi także kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie Edukacji Technicznej i Edukacji Informatycznej.

STUDIA PODYPLOMOWE Z/Z KUŹNICTWA