logo

Wydział kształci studentów na studiach stacjonarnych w następującym systemie:

      *1 stopnia-inżynierskich (7 semestrów)
      *2 stopnia-magisterskich (3 semestry)

na sześciu kierunkach:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana
      *Edukacja Techniczno-Informatyczna
      *Inżynieria Obliczeniowa
      *Inżynieria Ciepła


oraz na studiach niestacjonarnych (płatnych) w następującym systemie:

      *1 stopnia-inżynierskich (8 semestrów)
      *2 stopnia-magisterskich (4 semestry)

na trzech kierunkach:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana

Wydział prowadzi również studia podyplomowe płatne:

      *Edukacja Techniczna (dla nauczycieli)
      *Edukacja Informatyczna (dla nauczycieli)
      *Informatyka Stosowana
      *Kuźnictwo
      *Przeróbka Plastyczna Wyrobów Długich

oraz studia doktoranckie:

      *Inżynieria Materiałowa
      *Metalurgia

Warunki rekrutacji

Siedziba Wydziałowej Komisji Rekrutacji:
Pawilon B-5, parter, pok.6
tel.: (012) 617-34-04; fax: (012) 633-36-73
e-mail:rekrutacja@metal.agh.edu.pl