logo
Wydział kształci studentów na studiach stacjonarnych w następującym systemie:

      *1 stopnia-inżynierskich (7 semestrów)
      *2 stopnia-magisterskich (3 semestry)

na czterech kierunkach:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana
      *Edukacja Techniczno-Informatyczna

oraz na studiach niestacjonarnych (płatnych) w następującym systemie:

      *1 stopnia-inżynierskich (8 semestrów)
      *2 stopnia-magisterskich (4 semestry)

na trzech kierunkach:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana