logo
Studia stacjonarne 2 stopnia-magisterskie (3 semestry)

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 98/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. na studiach II na Wydziale IMiIP prowadzone jest kształcenie w ramach specjalności utworzonych przez Senat AGH na określonym kierunku.
Rekrutacja na studia II stopnia dokonywana jest na kierunek. Pierwszy semestr studiów II stopnia jest jednakowy dla wszystkich studentów danego kierunku. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów z końcem semestru pierwszego.
Na semestrze drugim student realizuje, obok 3 przedmiotów z danej specjalności, również 2 przedmioty spoza obranej specjalności oraz 1 przedmiot wybieralny z konkursu (na kierunku ETI - na semestrze pierwszym).
Wybór przedmiotów obieralnych jest dowolny. Przedmiot z konkursu jest wybierany i realizowany przez wszystkich studentów z danego kierunku studiów (na kierunku zostaje uruchomiony jeden przedmiot, realizowany wspólnie przez wszystkich studentów).

Kierunki

      *Metalurgia
      *Informatyka Stosowana
      *Inżynieria Ciepła
      *Inżynieria Materiałowa
      *Edukacja Techniczno-Informatyczna