logo
Studia stacjonarne 1 stopnia-inżynierskie (7 semestrów)


Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 98/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. studia I stopnia prowadzone są na Wydziale IMiIP w zakresie kierunku (bez podziału na specjalności). Zajęcia dla studentów na I stopniu studiów realizowane są wspólnie, według programu właściwego dla danego kierunku i obejmują przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.
Na semestrze szóstym i siódmym każdy student realizuje także przedmioty obieralne i tzw. przedmioty wybieralne z konkursu;
- semestr szósty - 5 przedmiotów obieralnych i 1 przedmiot wybieralny z konkursu;
- semestr siódmy - 2 przedmioty obieralne i 1 przedmiot wybieralny z konkursu.
Wybór przedmiotów obieralnych jest dowolny. Przedmiot z konkursu jest wybierany i realizowany przez wszystkich studentów z danego kierunku studiów (na kierunku zostaje uruchomiony jeden przedmiot, realizowany wspólnie przez wszystkich studentów).


Kierunki:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana
      *Edukacja Techniczno-Informatyczna
      *Inżynieria Obliczeniowa
      *Inżynieria Ciepła