logo
Stypendia i podwójne dyplomy - TU BAF

SOCRATES / ERASMUS
PODWÓJNE DYPLOMY

Realizowane są w ramach porozumienia z dnia 14.09.2001 r. o wspólnym nadawaniu dyplomów zawartego pomiędzy Wydziałem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, obecnie Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej i Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie TU Bergakademie Freiberg.

W okresie od 1.10.2004 do 30.09.2005 roku cztery osoby studiowały we Freibergu. Zakończyły studia 20 stycznia 2006 roku obroną pracy dyplomowej przed wspólną Komisją Egzaminacyjną. Niżej wymienione osoby naszego Wydziału o specjalnościach: Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych uzyskały tytuły mgr inż. i Dipl.-Ing.:
- Dorota Burdzy,
- Wojciech Kasperski,
- Rafał Rososiński,
- Michał Kamoń.

Osoby te przebywały w TU BA Freiberg przez dwa semestry w ramach programu Sokrates -Erasmus:
- studiowały na IX semestrze, który zaliczyły i uzyskały absolutorium,
- na X semestrze i później realizowały swoje prace dyplomowe,
- odbyły sześciotygodniowe praktyki przemysłowe w niemieckich zakładach hutniczych.
- realizowały prace dyplomowe podczas 6 miesięcznych pobytów w: Stahlwerke Bremen, Mittal Steel Hamburg i Salzgitter Flachstahl.
Absolwenci ci pracują w zakładach, w których odbyli praktyki dyplomowe oraz w Volkswagen Poznań.