logo
WZORY WPISÓW


Przykładowy wzór wpisu do indeksu


Studia stacjonarne I stopnia

   Metalurgia

      IV

   Inżynieria Materiałowa

      IV

   Informatyka Stosowana

      IV

   Edukacja Techniczno-Informatyczna

      IV

   Inżynieria Obliczeniowa

      IV


Studia niestacjonarne I stopnia

   Inżynieria Materiałowa

      IV

   Informatyka Stosowana

     IV