logo
W dniu 24-września 2012 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Shingo TSUCHIYA


-zaproszenia na obronę
-streszczenie
-recenzja Dr. Munekazu Ohno, Associate Professor
-recenzja Prof. dr hab. inż. Mirosław Głowacki