logo
W dniu 23 października 2017 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. AGNIESZKI UNIWERSAŁ


- zaproszenia na obronę
- streszczenie
- recenzja - Prof. Krzysztof Sztwiertnia
- recenzja - Prof. Jerzy Jura

- praca doktorska