logo
W dniu 29 stycznia 2018 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Chrystiana Fiał


- zaproszenie na obronę
- streszczenie
- recenzja - Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
- recenzja - Dr hab. inż. Magdalena Szutkowska, prof.IZTW