logo
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
Department of Applied Computer Science and Modelling

Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Department of Surface Engineering & Materials Characterisation

Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
Department of Physical & Powder Metallurgy

Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
Department of Ferrous Metallurgy

Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
Department of Metal Forming

Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
Department of Heat Engineering & Environment Protection

Biblioteka Wydziałowa
Faculty library