logo
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. inż. Janusz Krawczyk – przewodniczący (Pełnomocnik Dziekana WIMiIP ds. Jakości Kształcenia)
 • prof. dr hab. Zofia Kalicka - przedstawiciel Wydziału w UZJK
 • dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH - kierownik Studiów Doktoranckich
 • dr hab. inż. Krzysztof Muszka - Kierownik Studiów Podyplomowych Przeróbka Plastyczna Wyrobów Długich
 • dr hab. inż. Aneta Łukaszek-Sołek (kierownik studiów podyplomowych z zakresu Kuźnictwa)
 • dr inż. Barbara Mrzygłód (kierownik studiów podyplomowych z zakresu Informatyki Stosowanej)
 • dr inż. Jarosław Nowak - Wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH
 • dr inż. Piotr Matusiewicz - kierunek: Inżynieria Materiałowa (zastępca przewodniczącego WZJK)
 • dr hab. inż. Piotr Migas - kierunek: Metalurgia (koordynacja prac w Katedrze Metalurgii Stopów Żelaza, koordynacja współpracy z WZAD)
 • dr inż. Magdalena Rozmus-Górnikowska - kierunek: Inżynieria Materiałowa (koordynacja prac w Katedrze Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów, Sekretarz WZJK)
 • dr Robert Straka - kierunek: Inżynieria Ciepła (koordynacja prac w Katedrze Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska)
 • dr inż. Marek Wojtaszek - kierunek: Metalurgia (koordynacja prac w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali)
 • dr inż. Marcin Goły - kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (koordynacja prac w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, koordynacja współpracy z WZAD)
 • mgr inż. Marek Wilkus - kierunek: Informatyka Stosowana (koordynacja współpracy z WZAD)
 • dr inż. Gabriel Rojek - kierunek: Inżynieria Obliczeniowa
 • mgr inż. Daniel Bachniak - kierunek: Inżynieria Obliczeniowa
 • mgr inż. Jan Bielański - kierunek: Informatyka Stosowana (koordynacja prac w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania)
 • dr inż. Artur Szajding - kierunek: Inżynieria Ciepła (koordynacja współpracy z WZAD)
 • mgr inż. Adam Legwand - kierunek: Informatyka Stosowana
 • dr inż. Sylwia Bednarek – kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (koordynacja współpracy z WZAD)
 • mgr inż. Sebastian Lech - przedstawiciel doktorantów
 • Patryk Baran - przedstawiciel studentów (kierunek Inżynieria Materiałowa)
 • Beata Zygmunt - przedstawiciel studentów (kierunek Inżynieria Ciepła)
 • Przemysław Bartkowski - przedstawiciel studentów (kierunek Inżynieria Obliczeniowa)
 • Patrycja Wiśniewska - przedstawiciel studentów (kierunek Metalurgia)
 • Mateusz Bruzda - przedstawiciel studentów (kierunek Informatyka Stosowana)
 • Aneta Sołtys - przedstawiciel studentów (kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna)

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego

 • prof. dr hab. inż. Jan Falkus - odpowiedzialny za kierunek Metalurgia, Przewodniczący WZAD
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek - odpowiedzialny za kierunek Inżynieria Materiałowa
 • dr hab. inż. Łukasz Rauch - odpowiedzialny za kierunek Informatyka Stosowana
 • dr hab. inż. Andrzej Romański - odpowiedzialny za kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • dr hab. Danuta Szeliga - odpowiedzialna za kierunek Inżynieria Obliczeniowa
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski - odpowiedzialny za kierunek Inżynieria Ciepła
 • mgr inż. Aleksandra Dębowska - przedstawiciel doktorantów
 • Dominika Żak - przedstawiciel studentów


Wydziałowa Komisja Budżetowa

 • dr hab. inż. Agnieszka Kopia - przewodnicząca
 • Kierownicy Katedr

Wydziałowa Komisja d/s Rekrutacji

 • dr hab. inż. Bogdan Pawłowski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Tomasz Śleboda - v-ce przewodniczący
 • dr inż. Tomasz Kozieł - sekretarz
 • dr inż. Dorota Tyrała - za-ca sekretarza
 • mgr inż. Kazimierz Chłoń
 • dr inż. Łukasz Cieniek
 • dr inż. Tomasz Dębiński
 • dr inż. Wojciech Jerzak
 • dr inż. Tomasz Kargul
 • dr inż. Joanna Kowalska
 • dr inż. Kinga Majewska-Zawadzka
 • dr inż. Mariusz Majewski
 • dr inż. Piotr Matusiewicz
 • dr inż. Piotr Nikiel
 • dr inż. Konrad Perzyński
 • dr inż. Maciej Rumiński
 • mgr inż. Agnieszka Smolarek
 • dr inż. Krzysztof Sołek
 • dr inż. Artur Szajding
 • dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk


Dziekańska Komisja d/s Nagród i Odznaczeń

 • dr hab. inż.Kazimierz Kowalski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Beata Dubiel
 • prof. dr hab. Zofia Kalicka
 • dr hab. Magdalena Kopernik
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Turczyn
 • dr hab. inż. Anna Zielińska-Lipiec, prof. AGH


Wydziałowa Komisja d/s Promocji

 • dr hab. inż. Tomasz Śleboda - przewoniczący
 • dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja- v-ce przewodnicząca
 • dr inż. Monika Pernach- v-ce przewodnicząca
 • dr inż. Izabela Kalemba-Rec
 • dr inż. Andrzej Opaliński
 • dr inż. Łukasz Sztangret
 • mgr inż. Rafał Dziurka
 • mgr inż. Przemysław Marynowski
 • mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz


Dziekańska Komisja d/s Egzaminów Dyplomowych


Dziekańska Komisja d/s Egzaminów Kierunkowych

Komisja d/s Przewodów Doktorskich


Wydziałowa Komisja Biblioteczna

 • dr hab. inż. A. Kopia Prodziekan, przewodnicząca
 • dr hab. inż. B. Dubiel
 • prof. dr hab. inż. M Głowacki
 • dr hab. inż. D. Svyetlichnyy, prof. n.


Wydziałowa Komisja ds. Rotacji Adiunktów

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Anna Zielińska - Lipiec, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Andriy Milenin
 • Kierownik Katedry zatrudniającej adiunkta


Wydziałowa Komisja Konkursowa

 • przewodniczący: Dziekan Wydziału
 • Kierownicy Katedr
 • Przedst. NSZZ „Solidarność”
 • Przedst. RO ZNP

  Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na Stacjonarne Studia III stopnia (doktoranckie)

  • przewodniczący Dziekan Wydziału
  • z-ca Kierownik Studiów Doktoranckich
  • członkowie Kierownicy Katedr


  Wydziałowy Zespół ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (Kształcenia)

  • dr hab. inż. Bogdan Pawłowski - Przewodniczący
  • dr hab. inż. Tomasz Śleboda
  • dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH - Met
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek - IM
  • dr inż. Krzysztof Regulski - IS
  • dr hab. inż. Andrzej Romański - ETI
  • dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH - IO
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski - IC
  • dr hab. inż. Janusz Krawczyk – Zespół ds. JK
  • dr hab. inż. Mikołaj Bernasowski - Met
  • dr hab. inż. Maciej Sułowski - IM
  • dr hab. inż. Łukasz Rauch - IS
  • dr inż. Marta Ciesielka - ETI
  • dr inż. Gabriel Rojek - IO
  • dr inż. Artur Szajding - IC
  • dr inż. Dariusz Jędrzejczyk
  • mgr inż. Aleksandra Dębowska – doktorant
  • Mateusz Karecki - student