logo
ADRES:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
ul. Czarnowiejska 66
30-054 Krakow

BIURO ADMINISTRACYJNE WYDZIAŁU:
mgr Roksana Józefko

Pawilon B-5, IX p., pok. 910
Tel: (48) 12-617-38-69
Tel: (48) 12-617-29-14
Fax: (48) 12-617-51-01
E-mail:wimip@agh.edu.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA (WKR):
Siedziba komisji:
Pawilon B-5, parter, pok.6
tel.: (012) 617-34-04; fax: (012) 633-36-73
e-mail:rekrutacja@metal.agh.edu.pl

DZIEKANAT:
Studia stacjonarne:
Edukacja Techniczno-Informatyczna - pokój nr 9 (tel. 617-44-77)
Informatyka Stosowana - pokój nr 9 (tel. 617-44-77)
Inżynieria Ciepła - pokój nr 9 (tel. 617-44-77)
Inżynieria Materiałowa - pokój nr 7 (tel. 617-29-19)
Inżynieria Obliczeniowa - pokój nr 8 (tel. 617-38-02)
Metalurgia - pokój nr 8 (tel. 617-38-02)
Studia niestacjonarne:
Pokój nr 5 (tel. 617-38-71)
Sprawy socjalne (studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie):
Pokój nr 4 (tel. 617-47-99)
Studia podyplomowe, studia doktoranckie, zaświadczenia o ukończeniu studiów:
Pokój nr 4 (tel. 617-25-50)