logo
Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska studenta naszego Wydziału - Pana Rafała Stępnia, pt. „Wykorzystanie technologii bezprzewodowych do wspomagania poruszania się osób niewidomych w środowisku miejskim” prowadzona pod opieką doktora inż. Andrzeja Opalińskiego z Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania, decyzją Kapituły Konkursu zdobyła wyróżnienie "Teraz Polska" w XI edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski.
Praca dotyczyła systemu wspomagania osób niewidomych w procesie poruszania się komunikacją miejską. W ramach pracy została zaprojektowana, przetestowana i wdrożona infrastruktura sprzętowa (w oparciu o beacony Bluetooth 4.0 LE) oraz system informatyczny (system centralny i aplikacje klienckie na smartfony). Aplikacja umożliwia uzyskanie informacji o numerze linii nadjeżdżającego pojazdu za pomocą zainstalowanych w autobusie nadajników. Osoba niewidoma otrzymuje notyfikację, która zostaje odsłuchana przez telefon komórkowy. Razem z grupą projektową Pan Rafał Stępień kontynuuje testy systemu, pod koniec listopada br. zakończyły się testy pilotażowe na linii autobusowe nr 124 w Krakowie. Testerami zostały osoby niewidome. .

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w zakresie rozwoju opracowanego rozwiązania.