logo
 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania staży - Regulamin rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Formularz rekrutacji
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - Oświadczenie o niepełnosprawności
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji - Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 2 do Regulaminu odbywania staży - Umowa trójstronna
 6. Załącznik nr 2 do Umowy trójstronnej - IPS (Indywidualny Program Stażu)
 7. Załącznik nr 3 do Umowy trójstronnej - Dziennik stażu
 8. Załącznik nr 3 do Regulaminu odbywania staży - Dane uczestnika
 9. Załącznik nr 4 do Regulaminu odbywania staży - RODO
 10. Załącznik nr 5 do Regulaminu odbywania staży - Zgoda na monitorowanie
 11. Załącznik nr 6 do Regulaminu odbywania staży - Zaświadczenie o odbyciu stażu