logo
W dniu 29 czerwca 2015 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Pawła Wojnarowskiego

- zaproszenia na obronę