logo
Terminy posiedzeń Rady Wydziału

28 listopada 2016 r.
19 grudnia 2016 r.
30 stycznia 2017 r.
27 lutego 2017 r.
27 marca 2017 r.
24 kwietnia 2017 r.
29 maja 2017 r.
3 lipca 2017 r.
25 września 2017 r.
23 października 2017 r.
27 listopada 2017 r.
18 grudnia 2017 r.