logo
Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału

02.07.2018
24.09.2018
22.10.2018
26.11.2018
17.12.2018


28.01.2019
25.02.2019
25.03.2019
15.04.2019
27.05.2019
01.07.2019