logo
Uchwała nr 2-4/29.10.2012 w sprawie: postęp. o nadanie tytułu prof. n.t. dla dr hab. Z.Kalickiej
Uchwała nr 5-7/29.10.2012 w sprawie: postęp. o nadanie tytułu prof. n.t. dla dr hab. S. Skrzypka
Uchwała nr 8/29.10.2012 w sprawie: postęp. o nadanie tytułu prof. n.t. dla dr hab. M. Głowackiego
Uchwała nr 9/29.10.2012 w sprawie: dopuszczenia dr inż. K. Ziewca do kolokwium habilitacyjnego
Uchwała nr 10/29.10.2012 w sprawie: przewodu habilitacyjnego dr inż. B. Pawłowskiego
Uchwała nr 11-12/29.10.2012 w sprawie: wyznaczenia rec. pracy doktorskiej mgr inż. J. Kowalskiego
Uchwała nr 13-14/29.10.2012 w sprawie: wyznaczenia rec. pracy doktorskiej mgr inż. J.Stępińskiego
Uchwała nr 15/29.10.2012 w sprawie: oceny całokształtu dorobku dr hab. inż. K. Banasia
Uchwała nr 16/29.10.2012 w sprawie: opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie
Uchwała nr 17/29.10.2012 w sprawie: opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie
Uchwała nr 18/29.10.2012 w sprawie: opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie
Uchwała nr 19/29.10.2012 w sprawie: przyjęcia na staż studenta
Uchwała nr 20/29.10.2012 w sprawie: urlopu szkoleniowego płatnego dla prof. S. Szczepanika
Uchwała nr 21/29.10.2012 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w KMSŻ
Uchwała nr 22-27/29.10.2012 w sprawie: opinii do wniosku Dziekana o powołanie Kierowników Katedr
Uchwała nr 28/29.10.2012 w sprawie: powołania komisji na okres kadencji 2012-2016
Uchwała nr 31/29.10.2012 w sprawie: wprowadzenia korekty w programach nauczania
Uchwała nr 32/29.10.2012 w sprawie: określenia dopuszczalnego, łącznego deficytu punktów ECTS
Uchwała nr 33/29.10.2012 w sprawie: wprowadzenia korekty w programach nauczania