logo
W dniu 31 marca 2014 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Szymona Lechwara


- zaproszenia na obronę
- streszczenie
- recenzja Prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk
- recenzja Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wieczorek