logo
Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich
dr hab. inż. Tomasz Śleboda

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Bogdan Pawłowski, prof. nadzw.