Wydział Matematyki Stosowanej

Kierunek studiów: MATEMATYKA

Specjalność: Matematyka w Ekonomii, Finansach i Ubezpieczeniach

Program studiów

Modelowanie i optymalizacja (plik pdf)
Studium przypadków (plik pdf)

Ciągłe modele rynków finansowych (plik pdf)

Dyskretne modele rynków finansowych (plik pdf)

Instrumenty pochodne (plik pdf)

Inżynieria finansowa (plik pdf)

Matematyka ubezpieczeń na życie (plik pdf)

Procesy stochastyczne (plik pdf)

Teoria ryzyka (plik pdf)

Teoria portfela (plik pdf)