TEMATY PRAC
OBRONA DOKTORATU
SEMINARIUM 15.01
MUNCH MUSEET

Katedra Chemii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki powstała wraz z powołaniem Wydziału w 1949, a jej pierwszym kierownikiem był prof. Adam Bielański. Katedrą, po przejściu prof. Bielańskiego na UJ na początku lat sześćdziesiątych, kierował prof. Jerzy Dereń.

W roku 1971 powołano na Wydziale Instytut Inżynierii Materiałowej, w którego składzie znalazł się Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników, kontynuujący działalność Katedry. Zainteresowania naukowe Zakładu dotyczyły badań nad właściwościami tlenków półprzewodnikowych oraz katalizy heterogenicznej. Kierownictwo Zakładu po przedwczesnej śmierci prof. Derenia w 1975 objęła doc. Aleksandra Podgórecka, sprawując je do 1990.

Po rozwiązaniu Instytutu Inżynierii Materiałowej zmieniono nazwę jednostki na Zakład Chemii Nieorganicznej, a w 2002  Katedrę Chemii Nieorganicznej. Funkcję kierownika pełnił do 2012 prof. Andrzej Małecki, a obecnie kierownikiem Katedry jest prof. Marta Radecka.