Dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. n. AGH


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 804
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-25-52
E-mail:
Profil na Nauka Polska
Powrót