Dr hab. inż. Agnieszka Radziszewska


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 806
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-44-27
Fax (48) 12 617-38-17
E-mail:
Profil na Nauka Polska

Kariera naukowa


1997 - Mgr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej; kierunek studiów: Inżynieria materiałowa; specjalność: Stale i stopy o specjalnych własnościach
2003 - Dr inż. w zakresie inżynierii materiałowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Staże naukowe


1) Instytut Odlewnictwa, Centrum Badań Wysokotemperaturowych, Kraków, 2011
2) Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) (Federal Institute for Materials Research and Testing), Niemcy, Berlin – pracownik naukowy, 2012

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia


1) Wyróżnienie przez Radę Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH rozprawy doktorskiej pt. „Laserowe stopowanie powierzchniowych warstw stali węglowych”, 2003 r.
2) Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pt. „Laserowe stopowanie powierzchniowych warstw stali węglowych”, listopad 2004 r.
3)Nagroda Rektora AGH za działalność naukową (III stopnia, zespołowa), 2004 r.
4) Nagroda Rektora AGH za działalność naukową (III stopnia, zespołowa), 2005 r.
5) Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM) oraz pełniona funkcja Sekretarza Krakowskiego Oddziału PTM (KOPTM), od 14 marca 2007 r. - aktualnie
6) Najlepsza prezentacja posterowa – konferencja naukowa YOUCOMAT 2009, 30.08-04.09.2009 r.
7) Brązowy Krzyż Zasługi, 2009 r.
8) Nagroda Rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne, 2012 r.

Języki obce

1) angielski
2) niemiecki
3) rosyjski

Powrót