Mgr inż. Agnieszka Uniwersał


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 912
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-34-98
E-mail:

Kariera naukowa


2007-2011: Studia I stopnia, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalność Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
2011-2012: Studia II stopnia, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalność Edukacja Techniczna
2012: Studia III stopnia, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Tematyka badawcza


1) Walcowanie asymetryczne metali o strukturze A1

Projekty badawcze


1) Mikrostruktura i własności mechaniczne metali o strukturze A1 odkształcanych w warunkach złożonych odkształceń plastycznych
Grant nr UMO-2013/09/N/ST8/04164
Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Uniwersał
Źródło finansowania: NCN (PRELUDIUM 9)
Okres realizacji: 03.2014 – 03.2017

Wybrane publikacje

1. Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91, A. Uniwersał, M. Wróbel, J. Bonarski, A. Tchórz, B. Kania, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2013 R. 80 nr 4, s. 235–241 2. Opracowanie technologii kucia matrycowego majdanu do łuku, A. Uniwersał, P. Skubisz, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011 nr 23, s. 297–303

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia


1) Super laureat (I miejsce) LVIII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego; 12 maja 2011 r.

Powrót