Prace dyplomowe


Propozycje, uwagi i sugestie odnośne ewidencji prac dyplomowych w Katedrze proszę kierować do: dr inż. Izabela Kalemba-Rec

Terminy obron prac dyplomowych ze specjalności Inżynieria Powierzchni w 2018 roku:

Termin I: 23 i 26 styczeń 2018 r. (godz. 9.00)
Termin II: 23 marzec 2017 r. (godz. 9.00)
Termin III: 4 lipiec 2017 r. (godz. 9.00)
Termin IV: 18 wrzesień 2017 r. (godz. 9.00)
Termin V: 26 październik 2017 r. (godz. 9.00)

Wszystkie obrony odbędą się w budynku B5 w sali 819.


Propozycje tematów prac dyplomowych


Lista tematów
Powrót